Bergse Plaat verstoppingen en verzakkingen

Voor elke klus een container huren

Bergse Plaat verstoppingen en verzakkingen

Droogmakerij is het droog leggen van een meer of groot open water. Al vanaf de 11 eeuw wordt droogmakerij of polderen toegepast. Droogmakerij gebeurd in heel Europa maar 95% van al het polderen vind plaats in Nederland.

Ging het in het begin om het aanleggen van dijken om gebieden met aangeslibde gronden zoals in Zeeland en Noord Holland. Later vanaf de 16 eeuw worden ook kleine meertjes in Noord Holland droog gelegd door middel van molens.

I

n eerste instantie werd deze vorm van landwinning gebruikt voor vergrootten van landbouwgebied. Vooral in Noord Holland was er een groot tekort aan landbouwgrond. Later werden deze polders steeds meer gebruikt voor bebouwing met een woon- en recreatiefunctie en stadsuitbreiding.

In Nederland kennen we veel voorbeelden van meren die in de loop der eeuwen zijn drooggelegd.

Bergse Plaat in Bergen op Zoom

Bergse Plaat bij Bergen op Zoom is een goed voorbeeld van een recente nieuwbouwwijk dat op een zandplaat is gebouwd. De plaat dateert uit de tijd dat Bergen op Zoom via de open Oosterschelde nog in directe verbinding stond met de zee. Door verzandden van de Scheldegeul ontstond een plaat voor Bergen op Zoom. Door de bouw van de Oosterscheldekering in 1986 staat Bergen op Zoom niet langer in directe verbinding met de zee.

Door inpolderingen en het aanleggen van dijken ontstond een schiereiland voor Bergen op Zoom. Op deze landtong zouden oorspronkelijk 1600 woningen worden gebouwd maar inmiddels staat de teller op 3200 woningen en telt de wijk ongeveer 7800 inwoners.

De Plaat “beweegt”

De opgespoten grond is na 30 jaar nog niet ingeklonken en zakt nog altijd met centimeters. De verwachting is dan ook dat er door ‘restzettingen’ de komende jaren de grond nog tot 20 cm zal inklinken.

De verzakking komt niet zonder problemen. De rioolproblemen rijzen de pan uit. Voor 90% is dit te wijten aan een verkeerde aanleg door de installateur of aannemer en zijn de problemen al ontstaan bij de aanleg van de straat en de bouw van de huizen. Scheef- of losliggende tegels duiden erop dat de grond werkt. Door de grondzetting wordt de rioolleidingen mee omlaag getrokken en met tot gevolg verstoppingen en verzakkingen van de rioolbuizen, de tuinen moeten worden opgehoogd, of opritten naar garages moeten worden aangepast.

Snel en vakkundig hersteld

De specialisten van CPZ kunnen dergelijke rioolbreuken direct verhelpen. Op de juiste wijze snel en vakkundig hersteld. Dergelijke rioolbreuken en gevolgschade proberen wij vervolgens in overleg met u te claimen bij uw verzekeraar.